Ogłoszenia

Przedstawiamy Rękę Ojca! Julka, Kacper i Boguś to młodzi ludzie pełni ducha, którzy chcą niczym „ręka Ojca” nieść pomoc i dobro w świat!

Ojcze Potrzebuję — Ojcze Ofiaruję.

Połączeni Boską Ręką.

Pomóż nam pomagać!!!

Tel. 575 783 716

———————

W niedzielę (06.08) — 3. Dnia Festiwalu Boga Ojca, zapraszamy wszystkie dzieci, po niespodziankę od naszego Kochanego Tatusia, który jest hojnym Ojcem.

Jeśli chcesz Go naśladować, możesz wrzucić drobny datek, który będzie zasiewem do powstającej wśród nas młodych grupy “Ręka Ojca” – chcemy łączyć tych, którzy potrzebują z tymi, którzy chcą ofiarować coś drugiemu człowiekowi 💚